Analizy statystyczne w praktyce i w teorii

Kiedy zaczyna się pracować nad analizami statystycznymi, często zgłębia się to zagadnienie od strony teoretycznej. …